| Start | Om TONAB | Markarbeten | ROT-avdrag | Fotogalleri | Kontakta oss |

ROT-avdrag

ROT-avdraget möjliggör ett avdrag med 50% av arbetskostnaden, som mest 50.000 kronor per person eller upp till 100.000 i ett hushåll där två personer är delägare i fastigheten. Företaget som utfört arbete i en fastighet söker sedan bidraget hos skatteverket.

ROT-avdraget omfattar även anläggning av enskilda avlopp på den egna fastigheten, dock ej för maskintimmarna.

Då vi utfört ett ROT-arbete skickas faktura till fastighetsägaren som ska betalas inom 10 dagar. Efter erhållen betalning ansöker vi om ROT-bidrag hos skatteverket. Om skatteverket finner att fastighetsägaren inte har rätt till ansökt belopp, skickas ny faktura till denna för betalning inom 5 dagar.

Om du vill läsa mer ROT-avdraget, besök då gärna Regeringskansliets sida med frågor och svar.


| TONAB Bygg & Entreprenad AB | 0565-830 20 | 070-268 09 26 |