| Start | Om TONAB | Markarbeten | ROT-avdrag | Fotogalleri | Kontakta oss |

Markarbeten

Vi utför alla typer av mark- och anläggnings-arbeten åt såväl privatpersoner som företag. Markarbetena utförs med egna maskiner.

Arbetena kan vara allt från dräneringar, avloppsanläggningar och husgrunder till anläggning av vägar och planer, dikning, återställning av markytor samt trädgårdsanläggning mm.

Vi har certifiering för anläggning av små avlopp.

| TONAB Bygg & Entreprenad AB | 0565-830 20 | 070-268 09 26 |